conflict op school

Pestgedrag op school
Je kind wordt gepest en jij vindt dat de school hier niet goed naar handelt. Er kunnen situaties ontstaan op school waar jullie als ouders niet uitkomen met de leerkracht of directeur van de school. Er heerst een spanning die voor niemand goed is. Een optie is dan om een mediator in te schakelen, zodat ieders perspectief wordt belicht en jullie samen tot goede afspraken kunnen komen.

 

Zelf oplossen?
Hebben jullie zelf al met school om de tafel gezeten om het op te lossen? Dat zou de eerste stap moeten zijn, eerst samen om de tafel om het probleem bespreekbaar te maken. Het is belangrijk dat betrokkenen voor een oplossing willen gaan. Onze rol als mediators is niet om de ander de les te lezen, wij staan neutraal, maar je kunt je eigen positie wel versterken door datgene op tafel te leggen wat je alleen misschien niet lukt. Dit kan allerlei redenen hebben: de angst om dicht te slaan of de angst dat de ander over je grenzen heen gaat. Een mediator zorgt ervoor dat ieder voldoende spreektijd krijgt om het conflict op een goede manier bespreekbaar te maken. Vaak is er maar één sessie nodig om hiertoe te komen.

Heb je te maken met een conflict op school of dreigt deze eraan te komen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.