conflict op school

Pestgedrag op school
Als je kind op school gepest wordt en je vindt dat de school daar niet goed mee omgaat, ga je natuurlijk met de leerkracht praten. En als je er met hem of haar niet uitkomt, stap je naar de directeur. Vaak leidt dat uiteindelijk wel tot een oplossing.

Maar soms komen ouders en school er gewoon niet uit met elkaar. Dat is vervelend. Je kind wordt nog steeds gepest en er heerst een spanning die voor niemand goed is. In zo’n geval is het verstandig om een mediator in te schakelen. De mediator is er niet om iemand de les te lezen, de mediator is neutraal. Maar hij of zij kan je wel net dat steuntje in de rug geven waardoor je durft te zeggen wat je op je hart hebt. Evenzo zorgt de mediator ervoor dat niemands grenzen worden overschreden. Alle betrokkenen krijgen voldoende ruimte om het conflict op een goede manier bespreekbaar te maken. Vaak is er maar één sessie nodig om dit punt te bereiken. Een kleine investering voor een gelukkig kind, nietwaar?

Heb jij te maken met een conflict op school of dreigt dat eraan te komen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.