Pesten

Pesten in het gezin en op de het werk

Het komt overal voor. Op school onder kinderen is de meest bekende vorm van pesten. In de media krijgen we ook steeds vaker mee dat werknemers op de werkvloer worden gepest of getreiterd. Maar ook in het gezin komt pesten heel vaak voor.

Alle vormen van pesten hebben gemeen dat:

  • het niet meer overkomt als een grapje;
  • het regelmatig wordt gezegd of gedaan;
  • en lange tijd pijn doet.

Het vervelende van pesten is dat het heel lastig is om er aan te ontkomen. Je zit als het ware gevangen in de situatie waarin pesten als ‘normaal’ wordt gezien door de anderen.

Hoe kom je eruit?
Veel situaties op het werk, in je gezin en ook op school lijken onoverzichtelijk te worden. Veroorzaakt door wat je kunt verliezen, en enorme stress en spanning is het bijna onmogelijk om uit de klauwen van de pester te blijven.
Is degene die wordt gepest altijd verliezer? Nee!

Verderop op deze website kun je lezen over werknemers en werkgevers die door de arbodienst naar een mediator worden gestuurd en over de onzekerheid die daar voor beiden vaak bij hoort. Diezelfde houding herkennen wij ook als het pesten in mediation bespreekbaar wordt gemaakt. In die setting is het mogelijk naar elkaar te luisteren, terwijl ieder zijn of haar verhaal doet. Zonder dat de rest van de omgeving, afdeling of groep er bij is. Dat maakt vaak wat los. Minstens begrip.

Nazorg
Na een mediationsessie is het belangrijk om de groep mee te nemen in het proces. Zij hebben de sessie niet bijgewoond en weten niet wat er is gebeurd tussen de twee deelnemers. De groep volgt graag de twee deelnemers als zij zijn bijgepraat. Geen van allen wil conflicten, daarom volgden zij eerder de pester en niet degene die werd gepest.

Wil je meer weten over mediation met pesten als thema? Neem contact op met Michiel.