55+ scheiden | Heb ik ook recht op prepensioen?

55+ scheiden | Heb ik ook recht op prepensioen?

In 1999 zijn mijn ex-partner en ik gescheiden. Ik heb afstand gedaan van partneralimentatie op voorwaarde dat ik in het huis mocht blijven wonen. Het pensioen is ook opgenomen in het echtscheidingsconvenant. In het convenant staat dat ik vanaf mijn 65ste jaar recht heb op partnerpensioen. Uiteindelijk bedacht ik mij dat het beter is dat er had kunnen staan dat het op het moment dat mijn ex-partner met pensioen gaat, ik daar dan ook recht op heb. Maar goed, dat is achteraf gezien.

Wij spreken elkaar nauwelijks, maar via de kinderen begreep ik dat mijn ex van plan is om eerder te stoppen met werken en zal dan prepensioen ontvangen. Heb ik dan ook eerder recht op de uitkering van het pensioen? Of werkt dat niet zo? En hoe kom ik hier achter?

Het is van belang om te weten of de Wet verevening pensioenrechten wordt toegepast. Daar lijkt het wel op. Indien u tussen 27 november 1981 en 30 april 1995 gescheiden bent, heeft u te maken met het Boon-Van Loon arrest. Na deze periode is de wet verevening pensioenrechten van kracht. In dat geval hebt u recht op, een deel van, de aanspraken uit het ouderdomspensioen. Het pré pensioen wordt uit die aanspraken betaald als er niet door de werkgever van uw man een ander pré pensioen is gestort. U bent waarschijnlijk jonger dan uw man, gezien de vaststelling op welke leeftijd het pensioen voor u ingaat. Het is hoogst waarschijnlijk dat de pensioenmaatschappij zal aan deze leeftijdsgrens en dus gewoon aan u uitkeren. Uiteindelijk luistert het detail van de afspraken heel nauw. Daarvoor zult u toch een contact op moeten nemen met een pensioenexpert of de pensioenmaatschappij.