Het belang van een ouderschapsplan

Het belang van een ouderschapsplan

Waarom een ouderschapsplan?
Sinds 1 maart 2009 worden er geen scheidingen meer uitgesproken door de rechter als deze niet is voorzien van een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is wettelijke verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In het plan worden de afspraken vastgelegd die je met je ex-partner maakt. Denk hierbij aan:

  • Omgangsregeling voor je kinderen
  • Hoe jullie met elkaar communiceren over belangrijke zaken zoals school
  • De kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)

 

Voordelen van een ouderschapsplan
Het opstellen van een dergelijk plan heeft een aantal voordelen:

  • Jullie denken automatisch na over hoe de zorgverdeling moet plaatsvinden
  • Dankzij het plan zijn jullie ook samen betrokken over hoe de zorg ingevuld moet worden
  • Het plan houdt op alle manieren rekening met de kinderen, er is ook een kinddeel opgenomen in het ouderschapsplan

 

Nadelen? 
In feite kent het plan geen nadelen, omdat het altijd in het belang van de kinderen is dat jullie het plan opstellen. Toch wordt het ook als lastig ervaren. Een plan op papier en dus in theorie, kan in de praktijk heel anders uitpakken. En wat zijn de consequenties als je de afspraken uit het plan niet naleeft? En wat doe je als jullie de afspraken hebben gemaakt, maar de kinderen hier toch anders over denken? Er zijn geen sancties aan verbonden, dus het komt echt op jullie aan als ouders met als doel het plan zo op te stellen dat het nageleefd kan worden en voor beide partijen als ‘goed’ wordt ervaren.