Herberekenen van de kinderalimentatie

Herberekenen van de kinderalimentatie

Door veranderingen in de situatie van jou of je ex-partner, kan het zijn dat de alimentatie herzien kan of moet worden. Door verandering van baan of door uitbreiding van de gezinssituatie van één van jullie, kan een reden zijn om de kinderalimentatie te laten aanpassen.

Kinderalimentatie laten herberekenen
Het bepalen van het bedrag voor kinderalimentatie is een lastig verhaal. Er dient met veel factoren rekening gehouden te worden om tot een dragelijk bedrag te komen. Maar een verandering van bijvoorbeeld inkomen of meer draagkracht doordat je gaat samenwonen kan tot verlagen van het bedrag zorgen. Een herberekening kun je door iMediators laten verzorgen.

 

Eerst overleggen
Heb je een goede verstandhouding met je ex-partner? Dan is het wijs om een keer over het bedrag in gesprek te gaan, of het nu meer of minder wordt. In samenwerking met een mediator kunnen jullie het gesprek eventueel aangaan, omdat het ook lastig kan zijn om over geld te praten. In het bijzijn van een mediator kunnen jullie allebei je verhaal vertellen; wat de reden van het aanpassen van het bedrag is of waarom je vindt dat je meer recht hebt op een verhoging.

Lukt het niet om er samen uit te komen? 
Als het dan niet lukt om te overleggen dan is er nog de optie om het voor te leggen aan de rechter. Sinds 2015 is de manier van berekenen aangepast, doordat toen ook de belastingaftrek is gestopt voor de betalende ex-partner. Zo wordt de alimentatie berekend door de rechter:

Behoefte
Een rechter gaat uit van de inkomens die net voor de scheiding bekend waren. In het geval van herberekening zal gekeken worden naar hoe de huidige situatie er voor staat, hoe de draagkracht op het moment is en of het terecht is dat er wordt gevraagd om een verhoging.

Bepalen van de draagkracht
Bij het bepalen van de draagkracht wordt opnieuw gekeken naar jullie situaties en op basis van de verandering zal een rechter de draagkracht bepalen van de verzorgende en van de betalende partner.

Vergelijking
Als laatste vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan de alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast door middel van de indexering alimentatie.

Het aanvragen van een herberekening kan zinvol zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.