Partneralimentatie: hoe lang heb ik er mee te maken?

Partneralimentatie: hoe lang heb ik er mee te maken?

Rondom partneralimentatie zijn er een aantal regels opgesteld. Voor 1994 waren er geen termijnen gesteld voor partneralimentatie. De wettelijke regels gelden voor een huwelijk en voor geregistreerd partnerschap. Na 1 juli 1994 zijn de regels als volgt vastgesteld:

  • De duur van partneralimentatie is voor een periode van 12 jaar als voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer heeft geduurd dan vijf jaar
  • Indien het huwelijk niet langer heeft geduurd dan vijf jaar en jullie geen kinderen hebben, dan is de maximale duur de periode dat jullie zijn getrouwd.

Van deze regels kan worden afgeweken door gezamenlijke afspraken te maken over de partneralimentatie. Deze worden dan vastgelegd in een convenant.

En wat als jullie voor 1994 zijn gescheiden?
Als jullie voor 1 juli 1994 zijn gescheiden, dan is de oude regeling nog van kracht. Wat betekent dat er geen einddatum wordt gesteld voor de partneralimentatie, tenzij jullie dit anders hebben afgesproken. Een levenslange alimentatieplicht dus. Loopt de verplichting al langer dan 15 jaar? Dan kun je een aanvraag doen bij de rechtbank om de plicht op te laten heffen. De rechter zal hierbij wel rekening houden met het gegeven of de alimentatiegerechtigde wel zonder dit inkomen kan. Indien de stopzetting teveel impact heeft, zal de alimentatie niet worden stopgezet.