De vaststellingsovereenkomst
Doe je een werknemer een voorstel voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst? En zijn jullie het daar samen over eens? Dan noem je dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De afspraken die je samen maakt worden in een vaststellingsovereenkomst gezet. Welke afspraken er worden gemaakt is in principe vrij aan jullie, maar er zijn uiteraard wel een aantal zaken waarvan het goed is dat die worden vastgelegd. Bijvoorbeeld dat er een eindafrekening wordt gemaakt tot en met de laatste dag dat de werknemer in dienst is. Uitbetaling van de vakantiedagen en het vakantiegeld tot die datum horen daar ook bij. De afspraak die jullie maken over de transitievergoeding of de beëindigingsvergoeding wordt beschreven met de datum waarop de werkgever de vergoeding uitbetaald.

 

Waarom mediation bij het maken van de afspraken?
Je voelt wel aan dat het best lastig kan zijn om deze afspraken samen te maken. Uiteindelijk spelen de emoties ook een rol. Los van de ontwikkelingen die er al zijn met alle nodige emoties spelen ook de verschillende posities een belangrijke rol die het vertrouwen beïnvloeden. Enige hulp om jullie eruit te helpen is daarom niet onverstandig. Een mediator weet voor beide partijen wat er speelt. En met verstand van arbeidsrecht kan een mediator ook beoordelen of jullie afspraken houdbaar zijn. Uiteraard kunnen jullie daarvoor zelf ook een adviseur inzetten en de mediator als onderhandelaar inzetten.

 

Vaststellingsovereenkomst en WW
Wij kunnen jullie helpen bij het opstellen van de overeenkomst. Als de werknemer nog geen nieuwe baan heeft gevonden kan het nodig zijn om eerst nog gebruik te maken van de WW. Daarmee moet rekening worden gehouden bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Als dat niet goed gebeurt kan het gebeuren dat er geen recht op een uitkering is. Andere afspraken dan een transitievergoeding Juist bij mediation kan het voorkomen dat er andere afspraken worden gemaakt. Dat komt doordat er eerst ruimte is voor jullie verhaal en daarna gesproken kan worden wat er nodig is om ieder zijn of haar weg te laten vervolgen. Dat is voor de werknemer vaak iets heel anders dan enkel geld. Een werkgever springt hier graag op in omdat er dan een wederzijds gevoel ontstaat dat er iets nuttigs wordt gedaan. Een bekend voorbeeld is het meebetalen aan een nieuwe opleiding. Wij hebben ook meegemaakt dat iemand geen vervoer meer had en een scooter kreeg van de werkgever. Of hulp bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Het kan van alles zijn. En anders betaalt de werkgever de vergoeding die jullie overeenkomen.