Doorverwijzing door de arbo-arts

Doorverwijzing door de arbo-arts

Controle bij ziekte
Als werknemer krijg je een uitnodiging om bij de arbo-arts te komen, maar waarom vraag je je af? Als werkgever staat je in je recht als het gaat om het laten controleren van de zieke medewerker, om wat voor reden dan ook. Een werkgever is niet in staat om medisch te kunnen beoordelen of een werknemer in staat is om de werkzaamheden te hervatten. Daarnaast is een werkgever verplicht om binnen een week een ziekmelding door te geven aan de bedrijfsarts of arbodienst.

 

Conflict?
De arboarts zal vragen of er sprake is van een conflict op het werk. Hij of zij wil dat weten omdat het ziektebeeld kan zijn ontstaan door verschillende arbeidssituaties. Bijvoorbeeld door pestgedrag, intimidatie of stress op de werkvloer. Als werknemer heb je er naar jou mening alles aan gedaan om dit duidelijk te maken bij de werkgever. De enige oplossing was ziekmelding, gewoonweg doordat je het mentaal of fysiek niet meer aan kon.

 

Communicatie
Door een gebrek aan communicatie worden gesprekken uit de weg gegaan en kan mediation werkgever en werknemer weer met elkaar in gesprek laten komen. De arboarts wil dit weten en stelt daarom de vraag of er sprake is van een conflict. Het komt vaak voor dat de werknemer zich overvallen voelt door de vraag en daardoor bevestigend antwoord terwijl er niet direct sprake is van een conflict. Voor de arboarts is het desondanks een reden om door te verwijzen naar een mediator. Maak daar gebruik van! Een mediator kan jullie namelijk helpen bij de gesprekken over de re-integratie. Benut de doorverwijzing dus goed en laat je niet afleiden alsof er wel een conflict zou zijn. Bedenk dat in deze situatie de werkgever ook niet goed weet wat er aan de hand is en gaat gissen. Het is dus belangrijk dat jullie je duidelijk uitspreken. Het komt vaak voor dat er door aannames die worden gedaan een conflict ontstaat wat er nog niet was. Enkel omdat er sprake is van een schijnbare vertrouwensbreuk.