Ontwerp zonder titel (26)

Mediation, wat is dat eigenlijk?
Je hebt misschien weleens van mediation gehoord, maar toen was het niet nodig om er verder over na te denken. Nu je te maken hebt met een conflict op je werk, een scheiding of een ruzie binnen je familie, heb je behoefte aan iemand die je kan bijstaan, zoals een mediator. Wij vertellen je graag wat mediation inhoudt, zodat je een beeld krijgt van wat je van ons kunt verwachten.

Wat biedt de mediator?
In een mediationgesprek staan drie vragen centraal:

  • Wat is jouw verhaal?
  • Hoe ziet de ander de situatie?
  • Welke afspraken kunnen jullie maken om het tij te keren?

De mediator helpt jullie om de situatie te verhelderen. Doordat ieder zijn verhaal kan doen, wordt de situatie vanuit alle invalshoeken belicht. Daarmee leggen jullie zelf de basis voor duidelijke, haalbare afspraken. Na een goed mediationgesprek weet iedereen waar hij aan toe is.

Mediation

Wat wordt er van jou verwacht?
De mediator weet niet welke afspraken in jouw situatie het beste werken. Dat moet jij zelf bepalen, samen met je werkgever, je ex-partner of dat familielid waar je ruzie mee hebt. Bij de start van een mediation is commitment het belangrijkste. Je moet er echt voor gaan. Als alle betrokkenen de wil hebben om eruit te komen, staan de afspraken meestal snel op papier.

Wat wordt er niet van jou verwacht?
Als je iets niet wil vertellen, dan hoeft dat niet. Dat is jouw keuze. Bovendien hebben we over alles wat je vertelt geheimhoudingsplicht. De zaken die tijdens het gesprek ter tafel komen blijven daar, tenzij de deelnemers expliciet toestemming geven om informatie met anderen te delen. Die vertrouwelijkheid is nodig om stappen te kunnen zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de mediator om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt.

Mediation

Hoe vaak is er een gesprek?
Dat is uiteraard voor iedere situatie anders. De mediator streeft ernaar om elk gesprek af te sluiten met een aantal afspraken voor jullie toekomst. Jullie bepalen per keer of jullie een volgend gesprek noodzakelijk vinden. In de praktijk blijkt dat de meeste conflicten met twee tot drie gesprekken zozeer zijn opgehelderd dat je afspraken kunt maken om de situatie voor de toekomst goed te regelen.

Is er wel eerst een kennismaking?
Voorafgaande aan het eerste mediationgesprek voert de mediator met alle betrokken een een individueel gesprek. In dat gesprek kun jij je eigen verhaal vertellen, vanuit jouw gevoel en jouw perspectief. Alle betrokkenen krijgen zo de ruimte om hun verhaal volledig en in vertrouwen te vertellen.

Zijn er nog vragen?
Als er nog iets onduidelijk is, neem dan contact met ons op. Ons team staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden.